Viegli, un ļoti īsi par šamanismu

   Šamanisms ir ar daudzām leģendām apvīta, tūkstošiem gadu sena kultūra, garīgā prakse un unikāla dziedināšana (jeb atbrīvošana). Ja mēs iedomājamies sevi kā koku, tad šamanisms ir tas, kas rūpējās par koka saknēm, lai tās būtu dziļas, stipras un veselas. Lai koks būtu kupls un varens, ne tikai tad, kad dzīvē viss ir kārtībā, bet arī tad, kad dzīvei brāžās pāri vētras vai negatīvi notikumi un purina mūs. Lai arī cik mērķtiecīgi mēs augtu pretī gaismai, bez stiprām saknēm mūsu izaugsme apstāsies, pat ja vētra mūs nenolauzīs, tad vienkārši, lai pasargātu mūs no kritiena. Agrāk vai vēlāk mums nāksies pievērsties mūsu saknēm, jeb pagātnei, lai turpinātu augt. Bet pašos pamatos Šamanisms ir tikai vēl viens stāsts, par Dieva un Dzīvības godināšanu, un dzīvošanu caur Garu, caur pateicību, lūgšanu, ticību, un apzinātību.

Šamanismā galvenās saknes ir;

1. SAIKNE AR DIEVU UN VISUMU. Ja mēs zaudējam saikni ar Dievu, mēs zaudējam savu spēju pašiem dzīvot savu dzīvi, un sākam dzīvot kādā, no jau radītām sistēmām mūsu realitātē, kas bieži ir destruktīvas un tukšas nodarbes. Mēs turamies darbā, kas nenes mums nekādu piepildījumu vai vismaz prieku, bet tikai nodrošina minimālus ienākumus, lai uzturētu savu dzīvi iluzorā “komforta zonā”. Patiesībā mūsu izaugsme sākās tālu ārpus “komforta zonas”. Ja mēs atbrīvojam sevi no visiem blokiem, programmām un ierobežojumiem, kas mūsos ierobežo Radītāja enerģijas plūsmu, mēs varam spert plašu soli ārpus mūsu “komforta zonas”. Iedomājieties sevi kā lielu buru kuģi, kas būvēts lai šķērsotu okeānus, bet jūs stāvat noenkurojies ostā, jo tā ir drošāk. Ne tāpēc būvē kuģus, un ne tāpēc mēs esam radīti.

2. SAIKNE AR ZEMI UN DABU. Ja mēs zaudējam saikni ar dabu, mēs ne tikai zaudējam savu spēku un veselību, bet arī tādas īpašības, kā atbildību, izpratni, vienotības sajūtu un drošību (mājas sajūtu). Viss dabā ir saistīts, kā ar smalku audumu, kurā iformatīvi un enerģētiski ir saistīti visi augi, dzīvnieki, kā arī ūdens, zeme, uguns un gaiss, un arī mēs paši. Tikai mēs to neapzinamies, vai arī caur savu egoismu un savtīgumu vairs nespējam sajust. Tā ir mūsu cilvēces lielākā problēma. Kamēr mēs nesapratīsim, ka tad, kad mēs postam dabu, piesārņojam ūdeņus, izcērtam mežus, mēs postam un piesārņojam daļu no sevis, mēs nekļūsim par vienotu, atbildīgu un plaukstošu civilizāciju. Bet neskatoties uz visu, mūsu planēta sniedz mums neierobežotu atbalstu un beznosacījuma mīlestību, kā jau māte saviem bērniem, un mūsu dzīve kļūst ļoti bagāta, kā jau visa dzīvā daba, ja šī saikne ir atbrīvota un izdziedināta.

3. SAIKNE AR BĒRNĪBU. Bērnība ir mūsu dzīves vissvarīgākais posms, un arī visbīstamākais, jo emocionālās un psihiskās traumas mūs skar tāpat kā pieaugušos, tikai mēs nespējam sevi pasargāt. Arī vecāki, ne vienmēr gadās viedi un izprotoši, un bieži par mūsu satraumēto dzīvi mums jāpateicas tieši bērnībai un vecākiem. Šobrīd es nevēlos plašāk runāt par tiem, kuri cietuši no vardarbības vai seksuāra rakstura varmācības. Tie ir ļoti smagi gadījumi un prasa ļoti komplicētu dziedināšanu un šobrīd, cik man zināms, tikai šamanismam ir pa spēkam pilnībā izdziedināt tādas traumas (caur vairākām Ayahuasca cermonijām). Pat vislabākais psihologs ir tikai spējīgs palīdzēt atrast veidu, kā ar to sadzīvot, arī hipnoterapija spēj tikai daļēji dzēst vai bloķēt atmiņas, bet vienalga cilvēkam ir sarautas saiknes ar bērnību un saknes vairs nedod spēku. Tātad, kas mums pietrūst dzīvē, ja nav izdziedināta bērnība. Ja esam auguši ģimenē, kurā ir strīdi, alkahols, vai trūkst mīlestības, tad mūsu iekšējais bērns noslēdzās, pat citreiz vairoties no ciešanām rada savu realitāti un mūsos rodās plaisas kurās iemitinās negatīvas būtnes, gari vai pat dēmoni ar kuriem mums atlikušo dzīvi jāsadzīvo. No tā rodās dažādas atkarības, personības dubultošanās, bailes tikt nemīlētam un dažādas fobijas. Mūsos trūkst arī vēlme visu izzināt, atklāt ko jaunu, sapņot par lielām lietām, tā vietā mēs visu cenšamies sasniegt ar pragmātismu, loģiku un aprēķinu, bet visu ko mēs radām bez iedvesmas, mīlestības un bērnišķas aizrautības mūs īsti nepiepilda, un mums gribās visu vairāk un vairāk. Vairāk naudas, augstāku amatu, lielāku varu, bet tas viss bērnības tukšumu neaizpilda. Bērnība ir mūsu saknes un tām jābūt veselām.

4. SAIKNE AR SENČU MANTOJUMU UN KULTŪRU.  Šamanismā ir īpašs rituāls senču garu (ancestor spirits) godināšanai, lai mēs saņemtu viņu atbalstu, zināšanas un aizgādniecību. Ļoti laimīgi un veiksmīgi ir tie cilvēki, kuriem ir tīras un stipras dzimtas, un dzimtas DNS līnījas (tādas kā dzimtas programmas). Tomēr, mums jāsaprot, ka tā vairāk ir šamanisma tradīcija, kur vecāku cilvēku gudrība tiek ļoti cienīta un godāta no paaudzes paaudzē. Mūsu rietumu pasaulē, mēs tomērt esam vairāk paši par sevi, un kā saka, paši ar lielu galvu. Visas dzimtas ir skāruši kari, bads, komunisms, kapitālisms, izsūtījumi un vēl n-tās likstas. Tāpēc šobrīd mūsu dzimtu negatīvā enerģētiskā bagāža ir vairāk kā nasta nevis atbalsts. Caur dzimtām mēs mantojam arī dažādos okulto rituālu brīnumus, lāstus, maģijas, dēmonus, ļaunos garu un ko tik vēl nē. Šādos gadījumos labāk ir šādas saknes nocirst, nevis ļaut lai visā kokā iemetās puve, lai arī cik tas ļauni izklausās. Tieši šāda bija arī mana personīgā pieredze, lai arī cik pieredzējuši šamaņi man palīdzēja, lai arī cik spēcīgus rituālus veicām, vairāk kā pāris paaudzes nespēju attīrīt no tumsas, un nācās cirst dzimtas saknes, kaut arī tajā brīdī likās ka visa dvēsele raud, bet vienalga kādreiz ir jāpieņem grūti lēmumi, jo mēs esam atbildīgi arī par nākošajām paaudzēm, un paši par savu dzīvi. Tātad, dzimtas saknes mums dod spēku, veiksmi un aizgādniecību, ja ir tīras un veselas, bet velk mūs purvā ja ir pārlieku smaga negatīvā nasta. Katrs pats ir brīvs savā izvēlē, cik un kam palīdzēt.

Kā jau sapratāt, šamanisms ir tāda kā dziļa atbrīvošanās no visa negatīvā, kas bojā mūsu dzīvi, vai tā ir negatīva dzimta, vai maģijas, vai dēmoni, viss tiek noņemts ar visām pirmenerģijām caur kurām tas viss tika piesaistīts. Tas nozīmē, ka noņemot maģijas, tiek izdziedinātas arī tās enerģijas caur kurām šīs enerģijas mūsos darbojās un tad viss negatīvais ir prom uz visiem laikiem, bez nekādas iespējas atjaunoties. Šamanisms ir daudz kas vairāk nekā šeit ir iespējams aprakstīt, bet tad jums ir jāpērk grāmatas vai jāpameklē internetā, vai vēl labāk, jāmācās no dzīva šamaņa. Es vēlējos tikai aprakstīt kādās galvenās jomās caur šamanismu spēju jums palīdzēt. Ja esam vienoti ar dabu un visumu, tad mēs dzīvojam ļoti bagātu un veselu dzīvi.

Paskaidrojums:

Šamanismā VISA radītāju, jeb DIEVU pazīst kā GREAT SPIRIT, jeb vareno garu, kas ir bezgalīgs potenciāls, nebeidzama atklāsme un mistērija. Toties GREAT MOTHER, jeb Visa Māte, ir tā, kas radījusi planētas un zvaigznes, dabu un cilvēkus, un bezgalīgi mīl mūs visus, kā savus bērnus. Tāpēc šamanismā, ja nepieciešams mainīt notikumus, tad vēršamies pie GREAT SPIRIT (piemēram, ja vēlamies, lai cilvēki neciestu badu un trūkumu) Toties, ja mums dzīvē nepieciešams mātes atbalsts, mierinājums un mīlestība, mēs vēršamies pie GREAT MOTHER (piemēram, ja zaudējam kādu tuvu vai mīļu cilvēku, vai arī dzīves nasta kļūst pārāk smaga, vai vienkārši vajag padomu)